Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola podczas Pandemii należy złożyć do 12-05-2020 do godziny 10:00