Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie – Smerfy

Uczestniczące grupy: ,

Propozycje zabaw i zajęć dla dzieci w dniu 12.05.2020r.

Temat tygodnia: Majowa łąka.

 1. „Wiosenny koncert” – ćwiczenia ortofoniczne.

Twoim zadaniem będzie powiedzieć jaki dźwięki wydają mieszkańcy łąk, które występują w wierszu (wskazujesz ilustrację i naśladujesz dane zwierzę).

– kukułka (ku, ku)        – żaby (kum,kum)

– wróble (ćwir, ćwir)     – muchy (bzy, bzy)

– bociany (kle, kle)   – bąki (bzum, bzum)

 

Więcej...
Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie – Muchomorki

Uczestniczące grupy: ,

 Dziś będą zabawy i eksperymenty z balonami.

Zabawa przy muzyce.  Wesołej zabawy   

 

Więcej...
Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie – Odkrywcy

Uczestniczące grupy: ,

Propozycje zabaw i ćwiczeń do realizacji w tym tygodniu (11.05.-15.05.2020r.)
Temat tygodnia: DZIELNI STRAŻACY 🚒

  

“Czego strażak potrzebuje do swojej pracy?” – wykonanie karty pracy (załącznik 1).

 

Zabawa ruchowa “Raz, dwa, trzy strażak patrzy”
Dziecko staje na wyznaczonym miejscu (w pokoju lub ogrodzie) a rodzic/rodzeństwo (STRAŻAK) na drugim końcu pokoju odwrócony plecami i wypowiada słowa: raz, dwa, trzy strażak patrzy. W tym czasie dziecko idzie szybkim krokiem w stronę strażaka. Rodzic po wypowiedzeniu tych słów odwraca się, a dziecko musi zatrzymać się w miejscu i nie poruszać się. Strażak chodzi i sprawdza czy dziecko nie rusza się (może rozśmieszać dziecko); jeśli dziecko poruszy się wraca na początek. Zabawa polega na tym, aby dojść do strażaka, następnie następuje zamiana ról.

Więcej...

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola podczas Pandemii należy złożyć do 12-05-2020 do godziny 10:00

 

 

 

 

 

Więcej...
Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie – Smerfy

Uczestniczące grupy: ,

Propozycje zabaw i zajęć dla dzieci w dniu 11.05.2020r.

W tym tygodniu zapraszamy was na łąkę.

 1. Słuchanie wiersza pt. „Wiosenna łąka” Z. Baryła- rozmowa na temat treści wiersza i poniżej umieszczonych obrazków.

Poproś rodzica o przeczytanie wiersza. Słuchaj uważnie, żeby potem odpowiedzieć na pytania.

Po wysłuchaniu wiersza, patrz na obrazki (poniżej) i spróbuj odpowiedzieć na pytania:

Co to jest łąka?

Jakie kolory może mieć łąka?

Kogo możemy spotkać na łące? itp.

Wiosenna łąka w promieniach słońca

cała zielona jest i kwitnąca.

Pszczoły, motyle nad nią fruwają,

a w trawie świerszcze koncerty grają.

Więcej...
Zadalne nauczanie

Zdalne nauczanie – Kangurki

Uczestniczące grupy: ,

Bieżący tydzień to: ZABAWY W TEATR

Propozycje zadań, zabaw i ćwiczeń na 11.05.2020r. 

 

Przypominamy o darmowych animacjach (poniedziałek) online dla dzieci:

Zabawy rytmiczne BABY DANCE  g.10.30

                     https://majka.tv/onair/ 

1.Zabawy z dzieckiem w domu – ćwiczenia w dwójkach

Więcej...
Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie – Muchomorki

Uczestniczące grupy: ,

Witajcie              

 Wysyłamy Wam dzisiaj kolejna porcję rozrywki – o pomoc w wykonaniu zadań poproście rodziców, bo może być jeszcze trochę trudno wykonać niektóre zadania samodzielnie.

            

Więcej...
Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie – Odkrywcy

Uczestniczące grupy: ,

od 11- 15. 05 realizujemy temat : „Dzielni strażacy”

 

 1. Zapraszamy do obejrzenia filmu pt. : „Zawód strażak”

Więcej...
Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie – Muchomorki

Uczestniczące grupy: ,

Muchomorki

 

 1. „Co się stanie, jeśli….” – zabawa słowna twórcza.

Wymyślanie dalszego ciągu zdania, np…co się stanie, jeśli….nie będzie prądu, nie będzie wody, nie będzie deszczu” itp.

 • Rozwijanie kreatywności słownej, logicznego myślenia..

 

 1. Piosenka młodych odkrywców- zabawa ruchowa przy muzyce.

 

Więcej...
Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie – Muchomorki

Uczestniczące grupy: ,

Dzień dobry

Zapraszam do zabawy.

1.Aktywna zabawa z Pipi -zabawy ruchowe.

Więcej...
Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie – Smerfy

Uczestniczące grupy: ,

Propozycje zabaw i zajęć dla dzieci w dniu 08.05.2020r.

Temat tygodnia:  Bajki i baśnie.

 1. Dziś chcę was zaprosić do wysłuchania mojej  ulubionej bajki;)

Królowa Bałaganiara”- Dorota Gellner

Więcej...
Zadalne nauczanie

Zdalne nauczanie – Kangurki

Uczestniczące grupy: ,

PROPOZYCJE ZABAW I ZADAŃ  8.05.2020 PIĄTEK

 1. Spotkanie z muzyką klasyczną – posłuchaj utworu „Cztery pory roku – Wiosna” A. Vivaldi (link z YouTube poniżej) :

– Powiedz, w jaki nastrój wprowadziła Ciebie ta muzyka?

– Co sobie wyobraziłeś słuchając utworu z zamkniętymi oczami? (opowiadaj pełnymi zdaniami).

 1. Zabawa matematyczna „Utrwalamy dodawanie”.

Pomoce: pasek kartki, kolorowe klamerki do bielizny

 „Utrwalamy dodawanie”- Rodzic podaje Wam działania, a Wy staracie się podać prawidłowe rozwiązanie, przypinając klamerki do kartki np. 4 + 3 = 7. Można się tak wspólnie wspaniale pobawić. Można układać zadania z treścią. Jeszcze więcej radości. No i to wspaniałe ćwiczenie na cierpliwość i sprawne operowanie naszymi paluszkami. Powodzenia

 

Więcej...

PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI Z PRZEDSZKOLA

Procedura przyjmowania dzieci po wznowieniu działalności przedszkola w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy placówki

 • do przedszkola przyjmowane będą dzieci po złożeniu przez rodziców wniosku

(zał. Nr 1,zał.Nr 2 ) oraz po otrzymaniu pozytywnej opinii o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy przedszkola.

 • zgodnie z rekomendacją MEN w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 • grupy przedszkolne w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy będą liczyły nie więcej jak 12 osób. Wniosek o woli przyjęcia dziecka do przedszkola w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy placówki znajduje się na stronie internetowej przedszkola www.pp14.szczecin.pl, skąd należy go pobrać, wypełnić i elektronicznie przesłać na adres przedszkola pp14@miasto.szczecin.pl.
 • decyzję o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola otrzymacie Państwo drogą mailową.
 • po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu rodzice zobowiązani są do dostarczenia oryginału wniosku.
 • w celu weryfikacji oświadczeń dotyczących grupy objętej pierwszeństwem przyjęcia dziecka do przedszkola rodzic zobowiązany jest do dostarczenia do placówki zaświadczenia od pracodawcy o wykonywaniu pracy, która wymaga przebywania poza miejscem zamieszkania oraz braku możliwości pracy zdalnej.
 • rodzice nie wchodzą do przedszkola;
 • rodzic przekazując i odbierając dziecko zaopatrzone jest w maseczkę i rękawiczki
 • jeśli dziecko ukończyło 4 lata, w drodze do i z przedszkola musi mieć osłonięte usta i nos;
 • w drzwiach przedszkola dziecko przekazywane jest przez rodzica pracownikowi przedszkola;
 • rodzic codziennie podpisuje oświadczenie o aktualnym stanie zdrowia dziecka; załącznik nr 2
 • przed pobraniem oświadczenia rodzic dezynfekuje ręce płynem znajdującym się przy wejściu;
 • jeżeli kilkoro rodziców przyjdzie jednocześnie, czekają na przyjęcie dziecka zachowując przepisowe odległości;
 • rodzic przekazuje dziecko pracownikowi placówki

 

Załączniki:

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

Więcej...

REGULAMIN DLA RODZICÓW

 • przedszkola są czynne wyłącznie dla rodziców dzieci pracujących, którzy nie mają innej możliwości zapewnienia dziecku opieki oraz nie pobierają zasiłku opiekuńczego na dziecko – obowiązek dostarczenia zaświadczenia od pracodawcy;
 • zgodnie z rekomendacją MEN w pierwszej kolejności przyjmowanie dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1;
 • rodzic deklarujący uczęszczanie dziecka do przedszkola składa oświadczenie, że nie jest objęty kwarantanną oraz zobowiązanie, że w przypadku objęcia rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną niezwłocznie powiadomi o tym dyrektora przedszkola. Objęcie rodzice lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną uniemożliwia korzystanie dziecka z opieki w przedszkolu;
 • zakazuje się przyprowadzać do przedszkola dzieci zakatarzone, kaszlące, z podwyższoną temperaturą;
 • pracownik przedszkola sprawdza temperaturę każdego dziecka oraz jego rodzica/opiekuna przy wejściu. Jeśli będzie 37st lub więcej to rodzic zabiera dziecko do domu;
 • po wejściu do sali dziecko myje ręce;
 • jeśli w trakcie pobytu w przedszkolu dziecko będzie kasłać, kichać lub skarżyć się na ból, to zostanie odizolowane i rodzic musi je odebrać w ciągu 1 godziny. Następnego dnia może dziecko przyprowadzić wyłącznie po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe;
 • jeżeli dziecko ukończyło 4 lata w drodze do i z przedszkola musi mieć zasłonięte usta i nos;
 • zakazuje się przynoszenia własnych zabawek i przedmiotów z zewnątrz do przedszkola;
 • zobowiązuje się rodziców do uczenia dzieci zasad higieny. Należy przypominać dzieciom podstawowe zasady higieny, takie jak: nieprzytulanie na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Nauczyciele również będą zwracać na to uwagę;
 • pracownik sprawdza przy wejściu temperaturę każdego dziecka. Jeśli będzie 37stopni lub więcej, dziecko nie jest przyjmowane do przedszkola, rodzic zabiera dziecko do domu;
Więcej...

PROCEDURY ZACHOWANIA W PRZYPADKU CHOROBY LUB OBJAWÓW ZAKAŻENIA

 • rodzice lub opiekunowie wyrażają zgodę na mierzenie temperatury dzieciom, w przypadku zauważenia u nich objawów chorobowych.
 • Wyznaczono osobne pomieszczenie, które będzie można wykorzystać jako izolatkę,
 • Jeśli dziecko ma objawy chorobowe, należy je odizolować. Będzie umieszczone w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób, rodzice zostaną poinformowani i zobligowani do odbioru dziecka z placówki w ciągu godziny oraz poinformować placówkę o diagnozie lekarskiej

 

Więcej...

Religia dla Przedszkolaków

Uczestniczące grupy:
Witam Kochane Dzieci i Drogich Rodziców, którzy zasługują na złoty medal z MEN 🙂  Dziękuję za pomoc dzieciom przy ostatnich katechezach i także proszę podczas dzisiejszego spotkania. Ostatnia niedziela była Niedzielą Dobrego Pasterza, stąd też temat: Jezus- Dobry Pasterz, pozdrawiam s. Ewa
 
https://view.genial.ly/5e9fffb960e2f20daa62c3b5/interactive-image-o-dobrym-pasterzu?fbclid=IwAR0K5r4Wdg5k5HMQJq70hKWR8KGu3B5HZ_d0lU3fdbNMWiH-QgCs8cNW2bE
Więcej...
Zadalne nauczanie

Zdalne nauczanie – Kangurki

Uczestniczące grupy: ,

ZABAWY I ZADANIA EDUKACYJNE- 06.05. ŚRODA

 

DZIECI, KTÓRE ODEBRAŁY KARTY PRACY, ZADANIA  WYKONUJĄ W KARTACH.

 

 1. Zabawa muzyczno – ruchowa „Ręce do góry”.

Więcej...
Zadalne nauczanie

Zdalne nauczanie – Kangurki

Uczestniczące grupy: ,

Propozycje zadań, zabaw i ćwiczeń:

DZIECI KTÓRE ODEBRAŁY KARTY PRACY, ZADANIA  WYKONUJĄ W KARTACH.

 

1.Poranna gimnastyka – spróbuj słuchając muzyki „Maniacs  Squad – Zorba the Grek” – wykonać poniższe pozycje licząc do 5/ lub wykonać swoje.

Więcej...