rekrutacja

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI – Potwierdzenie woli – informacja

Uczestniczące grupy:

Szanowni Rodzice.

Zgodnie z terminarzem stanowiącym Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 stycznia 2020 r.: podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi w dniu 21.04.2020 r. do godziny 15:00.

 

W dniach 22-24 kwietnia 2020 r. odbędzie się

potwierdzanie woli przyjęcia

dziecka zakwalifikowanego do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

 

Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola może odbywać się

w następujący sposób:

 

 

  1. Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji (opcja dostępna jest tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) – status kandydata zmienia się automatycznie z zakwalifikowany na przyjęty.
  2. Możliwe jest również złożenie oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy placówki – przedszkole zmienia status kandydata z zakwalifikowany na przyjęty,
  3. Dopuszczalne jest również w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma innej możliwości, dostarczenie oświadczenia woli w wersji papierowej do placówki z bezwzględnym zachowaniem poniższej procedury:

 

 Procedura składania oświadczenia woli w placówce (przedszkolu/szkole):

  1. Do punktu przyjmowania oświadczeń woli przyjęcia dziecka do przedszkola wchodzi tylko jedna osoba,

 

  1. Punkt przyjmowania oświadczenia woli czynny jest w godz. 7.00 – 15.00,
  2. Usytuowany jest w pobliżu wejścia do szkoły/placówki,
  3. Przy wejściu do placówki znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk,
  4. Przestrzegany jest ograniczony kontakt z pracownikami z zachowaniem 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku,
  5. Oświadczenie woli w formie papierowej powinien być włożony do jednej koszulki foliowej lub koperty,
  6. Oświadczenie woli Rodzic wkłada do przeznaczonego na ten cel pojemnika.

 

Potwierdzenie woli- formularz – w załączniku.

 

Potwierdzenie woli – informacja

Potwierdzenie woli – formularz