Gumisie
Grupa Gumisie
Nauczyciele:
mgr Ewa Płachta
mgr Magdalena Wajda

Woźna oddziałowa: Anna Gołuch

Rejestracji wejść i wyjść

Przypominamy o codziennej rejestracji wejść i wyjść z przedszkola (czytnikiem)