Gumisie
Grupa Gumisie
Nauczyciele:
mgr Ewa Płachta
mgr Magdalena Wajda

Woźna oddziałowa: Anna Gołuch

Szanowni Rodzice!

W celu podniesienia jakości pracy przedszkola prosimy Państwa o wypełnienie anonimowej ankiety będącej podstawą do zdiagnozowania sytuacji w przedszkolu związanej  ze współpracą z Rodzicami. Uzyskane informacje pozwolą rozpoznać Państwa oczekiwania wobec przedszkola oraz umożliwią doskonalenie metod, form i zakresu współpracy przedszkola z rodzicami.
 
ANKIETY DO POBRANIA DOSTĘPNE NA GRUPACH.
ZWROT ANKIET DO DNIA 13 PAŹDZIERNIKA. WYPEŁNIONE ANKIETY PROSZĘ WRZUCAĆ DO OZNACZONEGO PUDEŁKA, KTÓRE ZNAJDUJE SIĘ W SZATNI.
 
Dziękujemy,
Dyrektor i Rada Pedagogiczna.

Rejestracji wejść i wyjść

Przypominamy o codziennej rejestracji wejść i wyjść z przedszkola (czytnikiem)