Krasnoludki
Grupa Krasnoludków
Nauczyciele:
mgr Elżbieta Skiecin
Agnieszka Wysocka

Pomoc nauczyciela: Dominika Domaradzka
Woźna oddziałowa: Joanna Gawlik

Rejestracji wejść i wyjść

Przypominamy o codziennej rejestracji wejść i wyjść z przedszkola (czytnikiem)