Krasnoludki
Grupa Krasnoludków
Nauczyciele:
mgr Elżbieta Skiecin
Agnieszka Wysocka

Pomoc nauczyciela: Dominika Domaradzka
Woźna oddziałowa: Joanna Gawlik

Dni adaptacyjne

Drodzy Rodzice!
Serdecznie zapraszamy rodziców oraz dzieci nowo przyjęte do naszego przedszkola na ADAPTACJĘ, która odbędzie się 28.08.2024r o godzinie 10.00 (adaptacja będzie trwała do godziny 11.30) w sali „Krasnoludki” oraz „Smerfy”.

Pasowanie na Przedszkolaka

Szanowni Rodzice,
Serdecznie zapraszamy rodziców na uroczyste „Pasowanie na Przedszkolaka”, które odbędzie się:
Grupa Smerfy: 25 października o godzinie 14.30,
Grupa Krasnoludki: 25 października o godzinie 15.00.
 

Szanowni Rodzice!

W celu podniesienia jakości pracy przedszkola prosimy Państwa o wypełnienie anonimowej ankiety będącej podstawą do zdiagnozowania sytuacji w przedszkolu związanej  ze współpracą z Rodzicami. Uzyskane informacje pozwolą rozpoznać Państwa oczekiwania wobec przedszkola oraz umożliwią doskonalenie metod, form i zakresu współpracy przedszkola z rodzicami.
 
ANKIETY DO POBRANIA DOSTĘPNE NA GRUPACH.
ZWROT ANKIET DO DNIA 13 PAŹDZIERNIKA. WYPEŁNIONE ANKIETY PROSZĘ WRZUCAĆ DO OZNACZONEGO PUDEŁKA, KTÓRE ZNAJDUJE SIĘ W SZATNI.
 
Dziękujemy,
Dyrektor i Rada Pedagogiczna.

Rejestracji wejść i wyjść

Przypominamy o codziennej rejestracji wejść i wyjść z przedszkola (czytnikiem)