ZEBRANIE Z RODZICAMI – GUMISIE

Uczestniczące grupy:

ZEBRANIE Z RODZICAMI
Zapraszamy rodziców dzieci z grupy GUMISIE
na spotkanie z rodzicami,
które odbędzie się 15 września 2021r. (środa)
o godzinie 17:00.

Prosimy o przyjście tylko jednego rodzica.

Wychowawczynie

Więcej...

Deklaracja dostępności

Uczestniczące grupy:

Deklaracja dostępności cyfrowej

Oświadczenie w sprawie dostępności

Przedszkole Publiczne nr 14 w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.pp14.szczecin.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Więcej...

Warunki przyjęcia do Przedszkola

Uczestniczące grupy:

Warunkiem przyjęcia do przedszkola dziecka w okresie 29.03-11.04.2021 jest złożenie wnioski o zorganizowanie zajęć:

Więcej...

Szanowni Rodzice

Uczestniczące grupy:

Od dnia 04 marca 2021r rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, na rok szkolny 2021/22. Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową:

nabor.pcss.pl/szczecin

Więcej...

REGULAMIN DLA RODZICÓW

 • przedszkola są czynne wyłącznie dla rodziców dzieci pracujących, którzy nie mają innej możliwości zapewnienia dziecku opieki oraz nie pobierają zasiłku opiekuńczego na dziecko – obowiązek dostarczenia zaświadczenia od pracodawcy;
 • zgodnie z rekomendacją MEN w pierwszej kolejności przyjmowanie dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1;
 • rodzic deklarujący uczęszczanie dziecka do przedszkola składa oświadczenie, że nie jest objęty kwarantanną oraz zobowiązanie, że w przypadku objęcia rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną niezwłocznie powiadomi o tym dyrektora przedszkola. Objęcie rodzice lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną uniemożliwia korzystanie dziecka z opieki w przedszkolu;
 • zakazuje się przyprowadzać do przedszkola dzieci zakatarzone, kaszlące, z podwyższoną temperaturą;
 • pracownik przedszkola sprawdza temperaturę każdego dziecka oraz jego rodzica/opiekuna przy wejściu. Jeśli będzie 37st lub więcej to rodzic zabiera dziecko do domu;
 • po wejściu do sali dziecko myje ręce;
 • jeśli w trakcie pobytu w przedszkolu dziecko będzie kasłać, kichać lub skarżyć się na ból, to zostanie odizolowane i rodzic musi je odebrać w ciągu 1 godziny. Następnego dnia może dziecko przyprowadzić wyłącznie po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe;
 • jeżeli dziecko ukończyło 4 lata w drodze do i z przedszkola musi mieć zasłonięte usta i nos;
 • zakazuje się przynoszenia własnych zabawek i przedmiotów z zewnątrz do przedszkola;
 • zobowiązuje się rodziców do uczenia dzieci zasad higieny. Należy przypominać dzieciom podstawowe zasady higieny, takie jak: nieprzytulanie na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Nauczyciele również będą zwracać na to uwagę;
 • pracownik sprawdza przy wejściu temperaturę każdego dziecka. Jeśli będzie 37stopni lub więcej, dziecko nie jest przyjmowane do przedszkola, rodzic zabiera dziecko do domu;
 • dziecko jest przyprowadzane i odbierane przez rodzica
Więcej...

PROCEDURY ZACHOWANIA W PRZYPADKU CHOROBY LUB OBJAWÓW ZAKAŻENIA

 • rodzice lub opiekunowie wyrażają zgodę na mierzenie temperatury dzieciom, w przypadku zauważenia u nich objawów chorobowych.
 • Wyznaczono osobne pomieszczenie, które będzie można wykorzystać jako izolatkę,
 • Jeśli dziecko ma objawy chorobowe, należy je odizolować. Będzie umieszczone w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób, rodzice zostaną poinformowani i zobligowani do odbioru dziecka z placówki w ciągu godziny oraz poinformować placówkę o diagnozie lekarskiej

 

Więcej...

Dni Adaptacyjne

Uczestniczące grupy:
Drodzy Rodzice,
Zapraszamy na ,,Dni Adaptacyjne” dla dzieci nowo przyjętych do naszego przedszkola 
 
Dnia 30.08.2021r.
9:00-11:00   A-L
11:00-13:00 M-Z
 
Dnia 31.08.2021r.
9:00-11:00   M-Z
11:00-13:00 A-L
 
Z dzieckiem zapraszamy jednego rodzica.
Prosimy o zachowanie procedur dotyczących COVID 19
Więcej...

Terminarz dyżurów

Szanowni Państwo

w tym roku szkolnym terminarz dyżurów we wszystkich przedszkolach publicznych przedstawia się następująco:

28 czerwca do 20 sierpnia –  praca w trybie wakacyjnym ( dzieci uczęszczają do swoich przedszkoli zgodnie z zatwierdzonymi przez dyrektora terminami)

23 sierpnia do 31 sierpnia – wszystkie przedszkola zamknięte ( przygotowanie placówek do nowego roku szkolnego)

1 września rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021

Więcej...

Niedługo wakacje☀️

Uczestniczące grupy:
Niedługo wakacje☀️🏖️⛵☀️
Dziś ostatni dzień spotykamy się w przedszkolu. Po wakacjach spotkamy się w szkole. Do widzenia ❤️🥀❤️
 
Zdjęcia w galerii.
Więcej...

Temat: Pożegnanie przedszkola – KANGURY

Uczestniczące grupy:
Grupa Kangurków spędziła ostatni rok w przedszkolu. Po czterech latach wspólnej nauki i zabawy nadszedł czas się pożegnać i ruszyć w dalszą drogę – dzieci po wakacjach rozpoczną naukę w szkole. 
Kangurki chciały przed odejściem uroczyście zakończyć swoją przedszkolną przygodę – przygotowały występ dla rodziców oraz pracowników przedszkola i dzieci z innych grup. 
 
Krótka relacja z uroczystości poniżej.  
 
 
DZIĘKUJEMY !!!
 
Więcej...

Ogłoszenie

Uczestniczące grupy:

Ogłoszenie

Dnia 22.06.2021r o godz 16.00 odbędzie się zebranie rodziców nowo przyjętych dzieci na rok 2021/2022. 
Zebranie odbędzie się na boisku Przedszkola Publicznego nr 14 w Szczecinie.
 
                                          Serdecznie zapraszamy. 
Więcej...

Dzień Ziemi

Uczestniczące grupy:

Dzień Ziemi

https://padlet.com/patrycjadurkin/chyw07g96qmvhpcn

Więcej...
Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie – Muchomorki

Uczestniczące grupy:
Revision: Seasons of the Year 
Topic: Instruments and hbbies 
Vocabulary: play the  – guitar, piano, violin, trumpet, drum, what do you like to do? what’s your hobbie? drawing, swimming, sports, painting, dancing
 
Więcej...
Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie – Odkrywcy i Kangurki

Uczestniczące grupy:
Topic: The Alphabet – revision 
Topic: Instruments and hbbies 
Vocabulary: play the  – guitar, piano, violin, trumpet, drum, what do you like to do? what’s your hobbie? drawing, swimming, sports, painting, dancing
 
 
Więcej...
Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie – Odkrywcy

Uczestniczące grupy:

16.04.2021r gr.” Odkrywcy”

 1. „Czysto, ładnie i bez śmieci” – rady Pana śmietnika dla wszystkich dzieci

 

2. „16 PROSTYCH POMYSŁÓW NA RECYKLING DLA DZIECI”

 

 

Zachęcam kochani obejrzenia filmiku.

Może uda Wam sie podpatrzeć jakiś pomysł i dać drugie życie odpadom:)

Powodzenia.

Więcej...
Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie – Odkrywcy

Uczestniczące grupy:

15.04.2021 Gr. ” Odkrywcy”

 

1.”Kosmita Ubu poznaje naszą planetę” – film edukacyjny.

 

 

 1. „Ziemia to wyspa zielona”- piosenka dla dzieci.

Więcej...
Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie – Smerfy

Uczestniczące grupy:

Lekcja do pobrania:

zdalne smerfy 16.04.2021

Więcej...
Zadalne nauczanie

Zdalne nauczanie – Kangurki

Uczestniczące grupy:

Lekcja do pobrania:

Piętek 16.04.

Więcej...
Zadalne nauczanie

Zdalne nauczanie – Kangurki

Uczestniczące grupy:

Lekcja do pobrania:

Czwartek 15.04.

Więcej...