Temat: Informacja o konkursie do umieszczenia na stronie PP 14

Uczestniczące grupy:
Witam serdecznie,
 
Dnia 19 grudnia 2022 roku Komisja Konkursowa, wyłoniła w dwóch grupach wiekowych zwycięskie prace.
 
I grupa wiekowa (3-4 latki):
1 miejsce – Sara Sawicka SP 18
2 miejsce – Inka Banderowska PP 50
3 miejsce – Pola Mikulska PP 14
 
II grupa wiekowa (5-6 latki)
1 miejsce – Julia Adamska PP 50.
 
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
 
Po odbiór dyplomów i nagród, zapraszamy do siedziby placówki:
Przedszkole Publiczne nr 14 „Tulinkowo” w Szczecinie
ul. Bandurskiego 56, 71-685 Szczecin
(grupa „KANGURKI”)
 
Pozdrawiam 
 
Koordynator konkursu
 
Agnieszka Wysocka
Więcej...

Deklaracja dostępności

Uczestniczące grupy:

Deklaracja dostępności cyfrowej

Oświadczenie w sprawie dostępności

Przedszkole Publiczne nr 14 w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.pp14.szczecin.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Więcej...

REGULAMIN DLA RODZICÓW

 • przedszkola są czynne wyłącznie dla rodziców dzieci pracujących, którzy nie mają innej możliwości zapewnienia dziecku opieki oraz nie pobierają zasiłku opiekuńczego na dziecko – obowiązek dostarczenia zaświadczenia od pracodawcy;
 • zgodnie z rekomendacją MEN w pierwszej kolejności przyjmowanie dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1;
 • rodzic deklarujący uczęszczanie dziecka do przedszkola składa oświadczenie, że nie jest objęty kwarantanną oraz zobowiązanie, że w przypadku objęcia rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną niezwłocznie powiadomi o tym dyrektora przedszkola. Objęcie rodzice lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną uniemożliwia korzystanie dziecka z opieki w przedszkolu;
 • zakazuje się przyprowadzać do przedszkola dzieci zakatarzone, kaszlące, z podwyższoną temperaturą;
 • pracownik przedszkola sprawdza temperaturę każdego dziecka oraz jego rodzica/opiekuna przy wejściu. Jeśli będzie 37st lub więcej to rodzic zabiera dziecko do domu;
 • po wejściu do sali dziecko myje ręce;
 • jeśli w trakcie pobytu w przedszkolu dziecko będzie kasłać, kichać lub skarżyć się na ból, to zostanie odizolowane i rodzic musi je odebrać w ciągu 1 godziny. Następnego dnia może dziecko przyprowadzić wyłącznie po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe;
 • jeżeli dziecko ukończyło 4 lata w drodze do i z przedszkola musi mieć zasłonięte usta i nos;
 • zakazuje się przynoszenia własnych zabawek i przedmiotów z zewnątrz do przedszkola;
 • zobowiązuje się rodziców do uczenia dzieci zasad higieny. Należy przypominać dzieciom podstawowe zasady higieny, takie jak: nieprzytulanie na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Nauczyciele również będą zwracać na to uwagę;
 • pracownik sprawdza przy wejściu temperaturę każdego dziecka. Jeśli będzie 37stopni lub więcej, dziecko nie jest przyjmowane do przedszkola, rodzic zabiera dziecko do domu;
 • dziecko jest przyprowadzane i odbierane przez rodzica
Więcej...

PROCEDURY ZACHOWANIA W PRZYPADKU CHOROBY LUB OBJAWÓW ZAKAŻENIA

 • rodzice lub opiekunowie wyrażają zgodę na mierzenie temperatury dzieciom, w przypadku zauważenia u nich objawów chorobowych.
 • Wyznaczono osobne pomieszczenie, które będzie można wykorzystać jako izolatkę,
 • Jeśli dziecko ma objawy chorobowe, należy je odizolować. Będzie umieszczone w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób, rodzice zostaną poinformowani i zobligowani do odbioru dziecka z placówki w ciągu godziny oraz poinformować placówkę o diagnozie lekarskiej

 

Więcej...

Konkurs: Aniołek na Boże Narodzenie

Witam serdecznie,

Przedszkole Publiczne nr 14 „Tulinkowo” w Szczecinie, serdecznie zaprasza szczecińskie przedszkola do wzięcia udziału w konkursie plastycznym: „Aniołek na Boże Narodzenie”.

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch grupach wiekowych: 3-4 latki oraz 5-6 latki. Technika wykonania prac dowolna, format prac płaskich A4.

Warunkiem koniecznym, do udziału w konkursie, jest zapoznanie się z regulaminem oraz dostarczenia wypełnionych i podpisanych załączników RODO – regulamin i załączniki do pobrania ze strony przedszkola.

W razie pytań proszę o kontakt.

Pozdrawiam

Koordynator konkursu

Agnieszka Wysocka

Tel.: 91 455-74-21 (sekretariat)

Email: pp14@miasto.szczecin.pl (z dopiskiem Aniołek na Boże Narodzenie)

 

Pobierz:

REGULAMIN KONKURS PLASTYCZNY ANIOŁEK

Więcej...

Akcja dobroczynna Przedszkola „Tulinkowo”

Akcja dobroczynna  Przedszkola „Tulinkowo”. Zapraszamy do wsparcia szczytnego celu.
Więcej...

ZEBRANIE RODZICÓW

Serdecznie zapraszamy rodziców na spotkania z wychowawcami grup, które odbędą się 06.09.22r.( wtorek)  o godzinie 17.00 : Smerfy, Krasnoludki, Kangurki

oraz 07.09.22r. (środa) o godzinie 17.00: Gumisie, Muchomorki, Odkrywcy.

Więcej...

Temat: INFORMACJA DLA RODZICÓW – BADANIE I PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA W DENDOBUSIE

Uczestniczące grupy:

 INFORMACJA !!!

W CZWARTEK (19.05.2022R.) POD PRZEDSZKOLE ZOSTANIE PODSTAWIONY DENDOBUS.

PROSIMY RODZICÓW O WYPEŁNIENIE I DOSTARCZENIE DO WYCHOWAWCY GRUPY PISEMNEJ ZGODY

NA BADANIE I PROFILAKTYKĘ STOMATOLOGICZNĄ

NAJPÓŹNIEJ DO ŚRODY (18.05.2022R.).

FORMULARZ ZGODY JEST PRZEKAZYWANY DZIECIOM.

Więcej...

ZEBRANIE Z RODZICAMI

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci nowo przyjętych do Przedszkola Publicznego Nr 14 „TULINKOWO”
na rok szkolny 2022/2023 na spotkanie, które odbędzie się
05 lipca 2022r. (wtorek) o godzinie 16:00.

Więcej...

Dni adaptacyjne 2022

W DNIU 31.08.2022 R.  W GODZ. 10.00 – 11.30 SERDECZNIE ZAPRASZAMY NOWO PRYJĘTE DZIECI TRZYLETNIE WRAZ Z RODZICAMI NA SPOTKANIE ADAPTACYJNE.

Prosimy o zabranie obuwia zmiennego dla pociech.

Więcej...

WAŻNE!!! Dyżur wakacyjny w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych

Uczestniczące grupy:

WAŻNE!!! Dyżur wakacyjny w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych

Okres pracy w trybie wakacyjnym trwa od 27 czerwca do 19 sierpnia 2022 r.

Termin składania zgłoszeń na dyżur: 1 – 10 grudnia 2021 r. do przedszkola

Dyżur wakacyjny – informacja dla rodziców.

Zgłoszenie na dyżur wakacyjny 2022 ← (do pobrania)

Więcej...

Dni adaptacyjne 2022

W DNIU 31.08.2022 R. W GODZ. 10.00 – 11.30 SERDECZNIE ZAPRASZAMY NOWO PRZYJĘTE DZIECI TRZYLETNIE WRAZ Z RODZICAMI NA SPOTKANIE ADAPTACYJNE.
Prosimy o zabranie obuwia zmiennego dla pociech.

Więcej...

W dniu 10.06 odbyła się wycieczka autokarowa do Wioski Chlebowej

Uczestniczące grupy: ,
W dniu 10.06 odbyła się wycieczka autokarowa do Wioski Chlebowej.
Gr Krasnoludki i gr.Kangurki. Krótka fotorelacja z udanej wycieczki.
 
Więcej...

Temat: INFORMACJA DLA RODZICÓW – BADANIE I PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA W DENDOBUSIE

Uczestniczące grupy:

 INFORMACJA !!!

W CZWARTEK (19.05.2022R.) POD PRZEDSZKOLE ZOSTANIE PODSTAWIONY DENDOBUS.

PROSIMY RODZICÓW O WYPEŁNIENIE I DOSTARCZENIE DO WYCHOWAWCY GRUPY PISEMNEJ ZGODY

NA BADANIE I PROFILAKTYKĘ STOMATOLOGICZNĄ

NAJPÓŹNIEJ DO ŚRODY (18.05.2022R.).

FORMULARZ ZGODY JEST PRZEKAZYWANY DZIECIOM.

Więcej...

Angielski na podwórku

Uczestniczące grupy: , , ,

Dzisiaj angielski na podwórku
Grupa Odkrywcy i Muchomorki uczyły się piosenek na Dzień Mamy

Na zdjęciu pani dyrektor – uczyła Krasnoludki wierszyka

 

Zdjęcia w zakładce Galeria.

Więcej...

A „Odkrywcy” wciąż odkrywają coś nowego.

Uczestniczące grupy:

A „Odkrywcy” wciąż odkrywają coś nowego.

   Tym razem, w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Covidowe zdrowe love”, uczestniczyły w cyklu zajęć sportowych. Dzięki uprzejmości MKS Piast Szczecin, dzieci miały możliwość zobaczyć i wypróbować w praktyce niespotykany i nietypowy sprzęt sportowy. Było dużo śmiechu, zabawy i trochę zdrowej, sportowej rywalizacji.

 

Zdjęcia w zakładce Galeria.

Więcej...

WYNIKI KONKURSU – Coś z niczego

Uczestniczące grupy:

WYNIKI MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNO-PLASTYCZNEGO „Coś z niczego”

I miejsce – Aleksander Redosz, PP 50 „Statek”

II miejsce – Jaśmina Kosicka, PP 77 „Statek kosmiczny LOLA”

III miejsce – Oliwia Podedworna, PP 14 „Sensoryczny tor przeszkód”

Wyróżnienie – Fabian Siwek, PP 31 „Wyścigówka Fabiana”

Wyróżnienie – Artur Radecki, PP 14 „Wywrotka”

Więcej...

Wyniki konkursu plastycznego pt. „WIELKANOCNY ZAJĄCZEK”

Uczestniczące grupy:

WYNIKI WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO        

PT. „WIELKANOCNY ZAJĄCZEK”.

Bardzo dziękujemy dzieciom i rodzicom za udział w naszym przedszkolnym konkursie  

pt.: „WIELKANOCNY ZAJĄCZEK”.

Na konkurs wpłynęło 26 prac. Wszystkie prace wzbudziły zachwyt jury, a ich autorzy zasługują na pochwałę i uznanie.

Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne, ale po długiej analizie prac pod kątem obowiązującego w konkursie kryterium udało się przyznać 1,2,3,miejsce i jedno wyróżnienie.

 

GRATULUJEMY.

I MIEJSCE –  ZUZIA JUSZCZUK

II MIEJSCE IGA LEWICKA                                   

III MIEJSCEALA DAJER

 

WYRÓŻNIENIE – TYMON BORSKOWICZ

 

Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie zostały nagrodzone.

 

Zdjęcia w zakładce Galeria – Wyniki konkursu plastycznego pt. „WIELKANOCNY ZAJĄCZEK”

Więcej...