ZEBRANIE Z RODZICAMI

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci nowo przyjętych do Przedszkola Publicznego Nr 14 „TULINKOWO”
na rok szkolny 2022/2023 na spotkanie, które odbędzie się
05 lipca 2022r. (wtorek) o godzinie 16:00.

Więcej...

Temat: INFORMACJA DLA RODZICÓW – BADANIE I PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA W DENDOBUSIE

Uczestniczące grupy:

 INFORMACJA !!!

W CZWARTEK (19.05.2022R.) POD PRZEDSZKOLE ZOSTANIE PODSTAWIONY DENDOBUS.

PROSIMY RODZICÓW O WYPEŁNIENIE I DOSTARCZENIE DO WYCHOWAWCY GRUPY PISEMNEJ ZGODY

NA BADANIE I PROFILAKTYKĘ STOMATOLOGICZNĄ

NAJPÓŹNIEJ DO ŚRODY (18.05.2022R.).

FORMULARZ ZGODY JEST PRZEKAZYWANY DZIECIOM.

Więcej...

Deklaracja

Uczestniczące grupy:
Szanowni Rodzice,
Deklaracja woli to dokument potwierdzający chęć kontynuacji edukacji przedszkolnej przez dziecko w oddziale przedszkolnym. Składanie deklaracji odbywać się będzie w terminie od 22.02 do 28.02. Dokument do pobrania osobiście (najwcześniej 22.02) na grupach u nauczycieli. Dzień 28.02. jest ostatecznym terminem dostarczenia dokumentu przez rodzica do placówki. Deklaracja złożona po terminie uważana będzie za nieważną. Wówczas dziecko będzie musiało ponownie uczestniczyć w rekrutacji do przedszkola z innymi nowymi dziećmi.
Więcej...

WAŻNE!!! Dyżur wakacyjny w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych

Uczestniczące grupy:

WAŻNE!!! Dyżur wakacyjny w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych

Okres pracy w trybie wakacyjnym trwa od 27 czerwca do 19 sierpnia 2022 r.

Termin składania zgłoszeń na dyżur: 1 – 10 grudnia 2021 r. do przedszkola

Dyżur wakacyjny – informacja dla rodziców.

Zgłoszenie na dyżur wakacyjny 2022 ← (do pobrania)

Więcej...

Deklaracja dostępności

Uczestniczące grupy:

Deklaracja dostępności cyfrowej

Oświadczenie w sprawie dostępności

Przedszkole Publiczne nr 14 w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.pp14.szczecin.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Więcej...

REGULAMIN DLA RODZICÓW

 • przedszkola są czynne wyłącznie dla rodziców dzieci pracujących, którzy nie mają innej możliwości zapewnienia dziecku opieki oraz nie pobierają zasiłku opiekuńczego na dziecko – obowiązek dostarczenia zaświadczenia od pracodawcy;
 • zgodnie z rekomendacją MEN w pierwszej kolejności przyjmowanie dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1;
 • rodzic deklarujący uczęszczanie dziecka do przedszkola składa oświadczenie, że nie jest objęty kwarantanną oraz zobowiązanie, że w przypadku objęcia rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną niezwłocznie powiadomi o tym dyrektora przedszkola. Objęcie rodzice lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną uniemożliwia korzystanie dziecka z opieki w przedszkolu;
 • zakazuje się przyprowadzać do przedszkola dzieci zakatarzone, kaszlące, z podwyższoną temperaturą;
 • pracownik przedszkola sprawdza temperaturę każdego dziecka oraz jego rodzica/opiekuna przy wejściu. Jeśli będzie 37st lub więcej to rodzic zabiera dziecko do domu;
 • po wejściu do sali dziecko myje ręce;
 • jeśli w trakcie pobytu w przedszkolu dziecko będzie kasłać, kichać lub skarżyć się na ból, to zostanie odizolowane i rodzic musi je odebrać w ciągu 1 godziny. Następnego dnia może dziecko przyprowadzić wyłącznie po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe;
 • jeżeli dziecko ukończyło 4 lata w drodze do i z przedszkola musi mieć zasłonięte usta i nos;
 • zakazuje się przynoszenia własnych zabawek i przedmiotów z zewnątrz do przedszkola;
 • zobowiązuje się rodziców do uczenia dzieci zasad higieny. Należy przypominać dzieciom podstawowe zasady higieny, takie jak: nieprzytulanie na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Nauczyciele również będą zwracać na to uwagę;
 • pracownik sprawdza przy wejściu temperaturę każdego dziecka. Jeśli będzie 37stopni lub więcej, dziecko nie jest przyjmowane do przedszkola, rodzic zabiera dziecko do domu;
 • dziecko jest przyprowadzane i odbierane przez rodzica
Więcej...

PROCEDURY ZACHOWANIA W PRZYPADKU CHOROBY LUB OBJAWÓW ZAKAŻENIA

 • rodzice lub opiekunowie wyrażają zgodę na mierzenie temperatury dzieciom, w przypadku zauważenia u nich objawów chorobowych.
 • Wyznaczono osobne pomieszczenie, które będzie można wykorzystać jako izolatkę,
 • Jeśli dziecko ma objawy chorobowe, należy je odizolować. Będzie umieszczone w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób, rodzice zostaną poinformowani i zobligowani do odbioru dziecka z placówki w ciągu godziny oraz poinformować placówkę o diagnozie lekarskiej

 

Więcej...

W dniu 10.06 odbyła się wycieczka autokarowa do Wioski Chlebowej

Uczestniczące grupy: ,
W dniu 10.06 odbyła się wycieczka autokarowa do Wioski Chlebowej.
Gr Krasnoludki i gr.Kangurki. Krótka fotorelacja z udanej wycieczki.
 
Więcej...

Angielski na podwórku

Uczestniczące grupy: , , ,

Dzisiaj angielski na podwórku
Grupa Odkrywcy i Muchomorki uczyły się piosenek na Dzień Mamy

Na zdjęciu pani dyrektor – uczyła Krasnoludki wierszyka

 

Zdjęcia w zakładce Galeria.

Więcej...

A „Odkrywcy” wciąż odkrywają coś nowego.

Uczestniczące grupy:

A „Odkrywcy” wciąż odkrywają coś nowego.

   Tym razem, w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Covidowe zdrowe love”, uczestniczyły w cyklu zajęć sportowych. Dzięki uprzejmości MKS Piast Szczecin, dzieci miały możliwość zobaczyć i wypróbować w praktyce niespotykany i nietypowy sprzęt sportowy. Było dużo śmiechu, zabawy i trochę zdrowej, sportowej rywalizacji.

 

Zdjęcia w zakładce Galeria.

Więcej...

WYNIKI KONKURSU – Coś z niczego

Uczestniczące grupy:

WYNIKI MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNO-PLASTYCZNEGO „Coś z niczego”

I miejsce – Aleksander Redosz, PP 50 „Statek”

II miejsce – Jaśmina Kosicka, PP 77 „Statek kosmiczny LOLA”

III miejsce – Oliwia Podedworna, PP 14 „Sensoryczny tor przeszkód”

Wyróżnienie – Fabian Siwek, PP 31 „Wyścigówka Fabiana”

Wyróżnienie – Artur Radecki, PP 14 „Wywrotka”

Więcej...

Wyniki konkursu plastycznego pt. „WIELKANOCNY ZAJĄCZEK”

Uczestniczące grupy:

WYNIKI WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO        

PT. „WIELKANOCNY ZAJĄCZEK”.

Bardzo dziękujemy dzieciom i rodzicom za udział w naszym przedszkolnym konkursie  

pt.: „WIELKANOCNY ZAJĄCZEK”.

Na konkurs wpłynęło 26 prac. Wszystkie prace wzbudziły zachwyt jury, a ich autorzy zasługują na pochwałę i uznanie.

Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne, ale po długiej analizie prac pod kątem obowiązującego w konkursie kryterium udało się przyznać 1,2,3,miejsce i jedno wyróżnienie.

 

GRATULUJEMY.

I MIEJSCE –  ZUZIA JUSZCZUK

II MIEJSCE IGA LEWICKA                                   

III MIEJSCEALA DAJER

 

WYRÓŻNIENIE – TYMON BORSKOWICZ

 

Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie zostały nagrodzone.

 

Zdjęcia w zakładce Galeria – Wyniki konkursu plastycznego pt. „WIELKANOCNY ZAJĄCZEK”

Więcej...

Konkurs – „Coś z niczego”

Uczestniczące grupy:

Z powodu nieobecności koordynatora rozstrzygnięcie

MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU
EKOLOGICZNO-PLASTYCZNEGO
 „Coś z niczego”

 

odbędzie się w dniu

27.04.2022r. (środa)

 

Od tego dnia laureaci mogą zgłaszać się do placówki po odbiór nagród.

Więcej...

Kiermasz Wielkanocny

Uczestniczące grupy:

Kiermasz Wielkanocny

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wsparcia akcji dobroczynnej dla Kajetana i Tymona Jaz. Wspólnie z dziećmi w każdej grupie zostaną wykonane ozdoby wielkanocne, które będzie   można nabyć podczas kiermaszu 11 kwietnia od godziny 13.30 przed głównym wejściem do przedszkola. 
Z góry serdecznie dziękujemy za okazane serce.
Koordynatorki  kiermaszu
 
Więcej...

Konkurs plastyczny: WIELKANOCNY ZAJĄCZEK

Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami

do udziału w konkursie plastycznym:

WIELKANOCNY ZAJĄCZEK

Więcej...

Ważna informacja – Zebranie

Uczestniczące grupy:

SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW NA ZEBRANIA PODSUMOWUJĄCE  PRACĘ WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNĄ  W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2021/22, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ WG. HARMONOGRAMU:

22.03.2022R. (wtorek), GODZ. 17.00 gr. SMERFY, gr. GUMISIE, gr. KANGURKI

23.03.2022R. (środa), GODZ. 17.00gr. KRASNOLUDKI, gr. MUCHOMORKI, gr. ODKRYWCY

 

Ze względu na panującą pandemię prosimy, aby na spotkanie przyszedł jeden rodzic bez dziecka i w maseczce.

ZAPRASZAMY!

Więcej...

Dzień Babci i Dzień Dziadka

Uczestniczące grupy:

Dzieci z gr. ” KRASNOLUDKI” składają Wszystkim Babci  i Dziadkom Najserdeczniejsze Życzenia.

 

Więcej...