Warunki przyjęcia do Przedszkola

Uczestniczące grupy:

Warunkiem przyjęcia do przedszkola dziecka w okresie 29.03-11.04.2021 jest złożenie wnioski o zorganizowanie zajęć:

Więcej...

Drodzy Rodzice

Uczestniczące grupy:
Drodzy Rodzice,
W związku z nowymi obostrzeniami i decyzją o zamknięciu żłobków i przedszkoli, informujemy, że nasza placówka od poniedziałku, tj. 29.03.2021 r. będzie otwarta tylko i wyłącznie dla dzieci, których rodzice są zatrudnieni w sektorze medycznym oraz służbach mundurowych i wykonują swoją pracę w sposób czynny (nie przebywają na urlopach, zwolnieniach i nie wykonują pracy zdalnej). Placówka zamknięta będzie do 18.04.2021.
Więcej...

Szanowni Rodzice

Uczestniczące grupy:

Od dnia 04 marca 2021r rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, na rok szkolny 2021/22. Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową:

nabor.pcss.pl/szczecin

Więcej...

Dyżur wakacyjny

Uczestniczące grupy:

 

 

 

Więcej...

PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI Z PRZEDSZKOLA

Procedura przyjmowania dzieci po wznowieniu działalności przedszkola w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy placówki

 • do przedszkola przyjmowane będą dzieci po złożeniu przez rodziców wniosku

(zał. Nr 1,zał.Nr 2 ) oraz po otrzymaniu pozytywnej opinii o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy przedszkola.

 • zgodnie z rekomendacją MEN w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 • grupy przedszkolne w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy będą liczyły nie więcej jak 12 osób. Wniosek o woli przyjęcia dziecka do przedszkola w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy placówki znajduje się na stronie internetowej przedszkola www.pp14.szczecin.pl, skąd należy go pobrać, wypełnić i elektronicznie przesłać na adres przedszkola pp14@miasto.szczecin.pl.
 • decyzję o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola otrzymacie Państwo drogą mailową.
 • po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu rodzice zobowiązani są do dostarczenia oryginału wniosku.
 • w celu weryfikacji oświadczeń dotyczących grupy objętej pierwszeństwem przyjęcia dziecka do przedszkola rodzic zobowiązany jest do dostarczenia do placówki zaświadczenia od pracodawcy o wykonywaniu pracy, która wymaga przebywania poza miejscem zamieszkania oraz braku możliwości pracy zdalnej.
 • rodzice nie wchodzą do przedszkola;
 • rodzic przekazując i odbierając dziecko zaopatrzone jest w maseczkę i rękawiczki
 • jeśli dziecko ukończyło 4 lata, w drodze do i z przedszkola musi mieć osłonięte usta i nos;
 • w drzwiach przedszkola dziecko przekazywane jest przez rodzica pracownikowi przedszkola;
 • rodzic codziennie podpisuje oświadczenie o aktualnym stanie zdrowia dziecka; załącznik nr 2
 • przed pobraniem oświadczenia rodzic dezynfekuje ręce płynem znajdującym się przy wejściu;
 • jeżeli kilkoro rodziców przyjdzie jednocześnie, czekają na przyjęcie dziecka zachowując przepisowe odległości;
 • rodzic przekazuje dziecko pracownikowi placówki
 • dziecko jest przyprowadzane i odbierane przez rodzica

 

Załączniki:

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

Więcej...

REGULAMIN DLA RODZICÓW

 • przedszkola są czynne wyłącznie dla rodziców dzieci pracujących, którzy nie mają innej możliwości zapewnienia dziecku opieki oraz nie pobierają zasiłku opiekuńczego na dziecko – obowiązek dostarczenia zaświadczenia od pracodawcy;
 • zgodnie z rekomendacją MEN w pierwszej kolejności przyjmowanie dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1;
 • rodzic deklarujący uczęszczanie dziecka do przedszkola składa oświadczenie, że nie jest objęty kwarantanną oraz zobowiązanie, że w przypadku objęcia rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną niezwłocznie powiadomi o tym dyrektora przedszkola. Objęcie rodzice lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną uniemożliwia korzystanie dziecka z opieki w przedszkolu;
 • zakazuje się przyprowadzać do przedszkola dzieci zakatarzone, kaszlące, z podwyższoną temperaturą;
 • pracownik przedszkola sprawdza temperaturę każdego dziecka oraz jego rodzica/opiekuna przy wejściu. Jeśli będzie 37st lub więcej to rodzic zabiera dziecko do domu;
 • po wejściu do sali dziecko myje ręce;
 • jeśli w trakcie pobytu w przedszkolu dziecko będzie kasłać, kichać lub skarżyć się na ból, to zostanie odizolowane i rodzic musi je odebrać w ciągu 1 godziny. Następnego dnia może dziecko przyprowadzić wyłącznie po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe;
 • jeżeli dziecko ukończyło 4 lata w drodze do i z przedszkola musi mieć zasłonięte usta i nos;
 • zakazuje się przynoszenia własnych zabawek i przedmiotów z zewnątrz do przedszkola;
 • zobowiązuje się rodziców do uczenia dzieci zasad higieny. Należy przypominać dzieciom podstawowe zasady higieny, takie jak: nieprzytulanie na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Nauczyciele również będą zwracać na to uwagę;
 • pracownik sprawdza przy wejściu temperaturę każdego dziecka. Jeśli będzie 37stopni lub więcej, dziecko nie jest przyjmowane do przedszkola, rodzic zabiera dziecko do domu;
 • dziecko jest przyprowadzane i odbierane przez rodzica
Więcej...

PROCEDURY ZACHOWANIA W PRZYPADKU CHOROBY LUB OBJAWÓW ZAKAŻENIA

 • rodzice lub opiekunowie wyrażają zgodę na mierzenie temperatury dzieciom, w przypadku zauważenia u nich objawów chorobowych.
 • Wyznaczono osobne pomieszczenie, które będzie można wykorzystać jako izolatkę,
 • Jeśli dziecko ma objawy chorobowe, należy je odizolować. Będzie umieszczone w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób, rodzice zostaną poinformowani i zobligowani do odbioru dziecka z placówki w ciągu godziny oraz poinformować placówkę o diagnozie lekarskiej

 

Więcej...
Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie – Odkrywcy

Uczestniczące grupy:

16.04.2021r gr.” Odkrywcy”

 1. „Czysto, ładnie i bez śmieci” – rady Pana śmietnika dla wszystkich dzieci

 

2. „16 PROSTYCH POMYSŁÓW NA RECYKLING DLA DZIECI”

 

 

Zachęcam kochani obejrzenia filmiku.

Może uda Wam sie podpatrzeć jakiś pomysł i dać drugie życie odpadom:)

Powodzenia.

Więcej...
Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie – Odkrywcy

Uczestniczące grupy:

15.04.2021 Gr. ” Odkrywcy”

 

1.”Kosmita Ubu poznaje naszą planetę” – film edukacyjny.

 

 

 1. „Ziemia to wyspa zielona”- piosenka dla dzieci.

Więcej...
Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie – Smerfy

Uczestniczące grupy:

Lekcja do pobrania:

zdalne smerfy 16.04.2021

Więcej...
Zadalne nauczanie

Zdalne nauczanie – Kangurki

Uczestniczące grupy:

Lekcja do pobrania:

Piętek 16.04.

Więcej...
Zadalne nauczanie

Zdalne nauczanie – Kangurki

Uczestniczące grupy:

Lekcja do pobrania:

Czwartek 15.04.

Więcej...
Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie – Muchomorki

Uczestniczące grupy:

Zajęcia matematyczne

Więcej...
Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie – Muchomorki

Uczestniczące grupy:
Dzień Ziemi. Do jakich pojemników wrzucisz dany przedmiot…
 
Więcej...

Zdalne nauczanie – Krasnoludki

Uczestniczące grupy:

ZABAWY I ZADANIA EDUKACYJNE – 16.04.2021 (piątek)

1.Pokoloruj tyle kół, ile jest kropek na ściance kostki do gry.

Więcej...
Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie – Odkrywcy

Uczestniczące grupy:

                           Witam Was w ostatnim dniu zdalnego nauczania.

                 W poniedziałek widzimy się w przedszkolu. Do zobaczenia.

 

 1. Do każdego obrazka ułóż zdanie.

Więcej...
Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie – Gumisie

Uczestniczące grupy:

GUMISIE – propozycje zabaw i zajęć w dniu 16.04.2021r.

Temat tygodnia: „Powroty ptaków”.

 1. Ćwiczenia oddechowe ,,Ptasie piórka” – rozwijanie pojemności płuc.
 • Zdmuchiwanie kolorowych piórek z dłoni.
 • Podrzucanie piórek do góry i dmuchanie na nie, by jak najdłużej utrzymać się w powietrzu.
 1. Dzisiaj proponujemy poznanie szpaka- to ptak, którego możemy często spotkać szczególnie w naszych ogródkach i działkach.

Zobacz jak on wygląda.

Więcej...
Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie – Smerfy

Uczestniczące grupy:

Lekcja do pobrania:

zdalne 15.04.smerfy

Więcej...
Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie – Muchomorki

Uczestniczące grupy:

Dzień trzeci, Dzień Ziemi. Analiza  i synteza wzrokowa, Połącz ze sobą te same obrazki.

Więcej...
Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie – Odkrywcy

Uczestniczące grupy:

1.Czysto, ładnie i bez śmieci – film edukacyjny

        https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY

Więcej...

Zdalne nauczanie – Krasnoludki

Uczestniczące grupy:

ZABAWY I ZAJĘCIA EDUKACYJNE, GR.”KRASNOLUDKI”- 15.04.2021R. (CZWARTEK)

 

 1. „Piesek”– zabawa oddechowa Dziecko stoi z wyciągniętym językiem dotykającym brody, następnie szybkim oddechem naśladuje dyszącego pieska.

 

 1. Rozmowa o teatrze na podstawie wiersza J. Koczanowskiej „Teatr”.


Teatr to miejsce jest niezwykłe,
zaczarowana każda chwila,
kurtyna w górę się unosi
i przedstawienie rozpoczyna.

Na scenie dzieją się historie
wesołe, smutne, zagadkowe,
można do kraju baśni trafić
i poznać światy całkiem nowe.

Można się wzruszyć, rozweselić,
nauczyć wielu mądrych rzeczy,
uważnie patrzeć, pilnie słuchać,
ciekawym być i bardzo grzecznym.

Rozmawiając z dzieckiem Rodzic może posłużyć się następującymi pytaniami.

– Co to za zaczarowane miejsce?
– Co czuje, kiedy jest się w teatrze? Dlaczego tak sądzicie?
– Właściwie dlaczego ludzie chodzą do teatru?
– Czy ktoś z Was był w teatrze? Jaki to był teatr?

Więcej...
Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie – Gumisie

Uczestniczące grupy:

GUMISIE – propozycje zabaw i zajęć w dniu 15. 04.2021r.

Temat tygodnia: „Powroty ptaków”.

 1. Słuchanie wiersza J. Miklaszewskiej „Jaskółka”

Jaskółeczka, czarna, mała
pod mym oknem zamieszkała.

 

Ulepiła gniazdko z gliny,
czeka w nim na narodziny,
czterech małych swych pisklątek.

A to dopiero początek,
ciężkiej pracy dla mamusi,
która wykarmić wszystkich musi.

Więc od rana do wieczora
łapie muszki ile zdoła,
no bo w gnieździe cztery dzioby,
wiecznie głodne, głodomory.

 Rozmowa na temat wiersza:

 • Co zrobiła jaskółeczka?
 • Na kogo czekała w gnieździe?
 • Ile dzieci miała jaskółka?
 • Czym je karmiła?

Spójrz na obrazki i w kilku zdaniach powiedz jak wygląda ten ptak.      

Więcej...
Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie – Smerfy

Uczestniczące grupy:

Lekcja do pobrania:

zdalne 14.04.2021 smerfy

Więcej...
Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie – Odkrywcy

Uczestniczące grupy:

Lekcja do pobrania:

kp2(1)

kp2

14 04 21 zdalne

kp1

Więcej...
Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie – Odkrywcy

Uczestniczące grupy:

Witam Was „Odkrywcy i zapraszam do dalszej pracy. Powodzenia.

 1. Wykonaj zadanie.

Więcej...
Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie – Gumisie

Uczestniczące grupy:

GUMISIE – propozycje zabaw i zajęć w dniu 14.04.2021r.

Temat tygodnia: „Powroty ptaków”.

 1. Ćwiczenia ortofonicznez zastosowaniem wiersza B. Szelągowskiej „Ptasie trele”.

Rodzic prezentuje wiersz i pyta dziecko: Czym zajmowały się ptaki? Powtarza wiersz, a dzieci powtarzają fragment tekstu: Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi! Jakie piękne dni.

Znów nastała wiosna!

Ptaki nadlatują.

A co będą robić?

Gniazda pobudują.

Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi!

Jakie piękne dni!

Na drzewach wysoko

albo w trawie – nisko.

Tak by do swych piskląt

zawsze miały blisko.

Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi!

Jakie piękne dni!

Gdy skończą budować,

jajeczka w nich złożą.

By było im ciepło,

na nich się położą.

Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi!

Jakie piękne dni!

Wykluły się wreszcie

z jajeczek pisklęta

i każdy maluszek

te trele pamięta!

Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi!

Jakie piękne dni!

Więcej...
Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie – Muchomorki

Uczestniczące grupy:

dzień pierwszy. Dzień ziemi… Połącz  obrazki z odpowiednimi cieniami….

 

Więcej...