PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI Z PRZEDSZKOLA

Procedura przyjmowania dzieci po wznowieniu działalności przedszkola w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy placówki

 • do przedszkola przyjmowane będą dzieci po złożeniu przez rodziców wniosku

(zał. Nr 1,zał.Nr 2 ) oraz po otrzymaniu pozytywnej opinii o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy przedszkola.

 • zgodnie z rekomendacją MEN w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 • grupy przedszkolne w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy będą liczyły nie więcej jak 12 osób. Wniosek o woli przyjęcia dziecka do przedszkola w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy placówki znajduje się na stronie internetowej przedszkola www.pp14.szczecin.pl, skąd należy go pobrać, wypełnić i elektronicznie przesłać na adres przedszkola pp14@miasto.szczecin.pl.
 • decyzję o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola otrzymacie Państwo drogą mailową.
 • po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu rodzice zobowiązani są do dostarczenia oryginału wniosku.
 • w celu weryfikacji oświadczeń dotyczących grupy objętej pierwszeństwem przyjęcia dziecka do przedszkola rodzic zobowiązany jest do dostarczenia do placówki zaświadczenia od pracodawcy o wykonywaniu pracy, która wymaga przebywania poza miejscem zamieszkania oraz braku możliwości pracy zdalnej.
 • rodzice nie wchodzą do przedszkola;
 • rodzic przekazując i odbierając dziecko zaopatrzone jest w maseczkę i rękawiczki
 • jeśli dziecko ukończyło 4 lata, w drodze do i z przedszkola musi mieć osłonięte usta i nos;
 • w drzwiach przedszkola dziecko przekazywane jest przez rodzica pracownikowi przedszkola;
 • rodzic codziennie podpisuje oświadczenie o aktualnym stanie zdrowia dziecka; załącznik nr 2
 • przed pobraniem oświadczenia rodzic dezynfekuje ręce płynem znajdującym się przy wejściu;
 • jeżeli kilkoro rodziców przyjdzie jednocześnie, czekają na przyjęcie dziecka zachowując przepisowe odległości;
 • rodzic przekazuje dziecko pracownikowi placówki
 • dziecko jest przyprowadzane i odbierane przez rodzica

 

Załączniki:

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

Więcej...

REGULAMIN DLA RODZICÓW

 • przedszkola są czynne wyłącznie dla rodziców dzieci pracujących, którzy nie mają innej możliwości zapewnienia dziecku opieki oraz nie pobierają zasiłku opiekuńczego na dziecko – obowiązek dostarczenia zaświadczenia od pracodawcy;
 • zgodnie z rekomendacją MEN w pierwszej kolejności przyjmowanie dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1;
 • rodzic deklarujący uczęszczanie dziecka do przedszkola składa oświadczenie, że nie jest objęty kwarantanną oraz zobowiązanie, że w przypadku objęcia rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną niezwłocznie powiadomi o tym dyrektora przedszkola. Objęcie rodzice lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną uniemożliwia korzystanie dziecka z opieki w przedszkolu;
 • zakazuje się przyprowadzać do przedszkola dzieci zakatarzone, kaszlące, z podwyższoną temperaturą;
 • pracownik przedszkola sprawdza temperaturę każdego dziecka oraz jego rodzica/opiekuna przy wejściu. Jeśli będzie 37st lub więcej to rodzic zabiera dziecko do domu;
 • po wejściu do sali dziecko myje ręce;
 • jeśli w trakcie pobytu w przedszkolu dziecko będzie kasłać, kichać lub skarżyć się na ból, to zostanie odizolowane i rodzic musi je odebrać w ciągu 1 godziny. Następnego dnia może dziecko przyprowadzić wyłącznie po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe;
 • jeżeli dziecko ukończyło 4 lata w drodze do i z przedszkola musi mieć zasłonięte usta i nos;
 • zakazuje się przynoszenia własnych zabawek i przedmiotów z zewnątrz do przedszkola;
 • zobowiązuje się rodziców do uczenia dzieci zasad higieny. Należy przypominać dzieciom podstawowe zasady higieny, takie jak: nieprzytulanie na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Nauczyciele również będą zwracać na to uwagę;
 • pracownik sprawdza przy wejściu temperaturę każdego dziecka. Jeśli będzie 37stopni lub więcej, dziecko nie jest przyjmowane do przedszkola, rodzic zabiera dziecko do domu;
 • dziecko jest przyprowadzane i odbierane przez rodzica
Więcej...

PROCEDURY ZACHOWANIA W PRZYPADKU CHOROBY LUB OBJAWÓW ZAKAŻENIA

 • rodzice lub opiekunowie wyrażają zgodę na mierzenie temperatury dzieciom, w przypadku zauważenia u nich objawów chorobowych.
 • Wyznaczono osobne pomieszczenie, które będzie można wykorzystać jako izolatkę,
 • Jeśli dziecko ma objawy chorobowe, należy je odizolować. Będzie umieszczone w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób, rodzice zostaną poinformowani i zobligowani do odbioru dziecka z placówki w ciągu godziny oraz poinformować placówkę o diagnozie lekarskiej

 

Więcej...

Akcja „Sprzątanie świata” gr. Kangurki i Odkrywcy

Uczestniczące grupy: ,
Dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w akcji „Sprzątanie świata”.
Celem akcji było: 
– zachęcenie dzieci do udziału w ogólnoświatowym Dniu Sprzątania Świata i rozumienie znaczenia tej akcji dla życia na Ziemi.
– rozwijanie u dzieci pozytywnych nawyków proekologicznych.
Przebieg:
-wszystkie grupy- udział w zajęciach edukacyjnych „Dbam o swoje środowisko”
– grupy Kangurki i Odkrywcy – sprzątanie ogrodu przedszkolnego.
Zdjęcia z akcji w zakładce galeria
Więcej...

Dni adaptacyjne

DRODZY RODZICE DZIECI PRZYJĘTYCH PO RAZ PIERWSZY DO NASZEGO PRZEDSZKOLA.

 

Ze względu na zaistniałą sytuację (zagrożenia wynikające z zakażenia covid-19), dni adaptacyjne dla dzieci przyjętych po raz pierwszy do przedszkola planowane są dnia 31 sierpnia w godzinach 9.00-10.00.

Wszystko będzie uwarunkowane wytycznymi Gis dla przedszkoli.

Wszystkich obowiązują zasady bezpieczeństwa – rodzic/opiekun obowiązany jest do zakrywania ust i nosa. Ponadto razem z dzieckiem przychodzi tylko jedna osoba dorosła.

 

                                          Serdecznie zapraszamy!

Więcej...
zebrania-z-rodzicami

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE DNIA 20.08.2020R. (CZWARTEK) O GODZ. 16.00 ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/21.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Więcej...

Szanowni Rodzice dzieci nowoprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2020/21

Szanowni Rodzice dzieci nowoprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2020/21.

DROGA MAMO! DROGI TATO!

 

Twoje dziecko już od 1 września zacznie uczęszczać do przedszkola. To wielkie przeżycie dla każdego dziecka i dla jego rodziców. Poniżej zamieszczam kilka porad, które pomogą Wam przejść ten ważny etap w życiu Waszym i Waszego dziecka.

 

List-do-rodziców-co-jest-potrzebne

 

                                            Mamusiu, Tatusiu!

    Właśnie zostałem przedszkolakiem.

                        Co to oznacza? Kochani Rodzice, już Wam wyjaśniam!

– potrzebuję wygodnych ubranek: takich, w których będzie mi wygodnie               w zabawach oraz które sam ściągnę i ubiorę po spaniu lub toalecie

poproszę też o zestawy zapasowych ubranek (i bielizny), czekających               w szafeczce. Wiecie – czasem pędzel z farbą nie trafi w kartkę, a zupa udekoruje bluzkę, czasem zgubię drogę do toalety lub zapomnę o niej świetnie się bawiąc

podobają mi się podpisane ubranka i buciki – gdy zapomnę co do mnie należy, pani pomoże mi odnaleźć moje zguby

lubię byś samodzielny: przy stole (samodzielne jedzenie, picie z kubka),          w łazience (mycie rąk), w sali i szatni (ubieranie się).

– przydadzą mi się wygodne kapcie: ze sztywną podeszwą, w dobrym rozmiarze, wygodne i chroniące przed wywrotką – wiecie, czasem lubię pobiegać z kolegami, a w zbyt luźnych kapciach łatwo o wywrotkę!

– przydadzą mi się chusteczki – mokre i suche, w końcu jestem

eleganckim przedszkolakiem i muszę dbać o swój nosek!

miło być punktualnym: jestem jeszcze malutki i nie lubię się spieszyć. Wyjdźmy z domu wcześniej, tak, żebyśmy się nie spóźnili.

Tyle zabaw czeka na mnie w przedszkolu!

– nie martwcie się: jestem niewątpliwie niesamowicie

dzielnym brzdącem, ale może przytrafić się tak, że kilka łez

popłynie mi z oczu przy pożegnaniu.

Bez obaw, to normalne! W końcu jestem jeszcze malutki 🙂

 

                                                                Z poważaniem

                                                                Anna Kalińska

 

Pożegnanie z dzieckiem

 

Więcej...
zebrania-z-rodzicami

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE DNIA 20.08.2020R. (CZWARTEK) O GODZ. 16.00 ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/21.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Więcej...

Uroczyste pożegnanie młodszych Przedszkolaków

Dnia 24 czerwca o godzinie 17:00 odbyło się uroczyste pożegnanie młodszych  Przedszkolaków, którzy żegnają się z Tulinkowem. Podziękowań słodki czar, przyozdobiony wonią pięknych kwiatów, niezapomnianych upominków i najpiękniejszych uśmiechów Najmłodszych i Najważniejszych zaznaczył wyjątkowość spotkania. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem. Dziękujemy i zapraszamy do odwiedzin, bo cząstka Was Kochani na zawsze pozostanie w Naszych sercach ❤❤❤

Zdjęcia z zakładce Galeria

Więcej...

Religia dla Przedszkolaków

Uczestniczące grupy:
Kochani uczniowie!

Rok szkolny dobiega końca, za chwilę wakacje. Dziękuję Wam i Waszym Rodzicom, Opiekunom za zaangażowanie w te nasze wirtualne spotkania!  Dziękuję za cały rok. Dzisiejsza religia to propozycje na WAKACJE. Znajdziecie w niej DOBRE RADY, ciekawą historię i radosne PIOSENKI. Mam nadzieję, że te propozycje będą Wam towarzyszyć podczas wakacyjnego zasłużonego odpoczynku 🙂 Pozdrawiam gorąco. Wasza siostra Ewa.

 
Piosenki na wakacje:
 
Więcej...
Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie – Kangurki, Odkrywcy, Muchomorki

Uczestniczące grupy: , , ,

ZDALNE NAUCZANIE

Starsze przedszkolaki: MUCHOMORKI, ODKRYWCY, KANGURKI  zapraszamy do ostatniej wspólnej zabawy z nami od 22.06 -26.06.20r. przy temacie:

„NIECH ŻYJĄ WAKACJE!”

 

 

Pełna lekcja do pobrania:

ZDALNE 22.06-26.06

 

 

 

Pliki w formacie: *.pdf

Aby pobrać plik kliknij na link Prawym przyciskiem myszy a następnie „Zapisz element docelowy jako

Więcej...
Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie – Gumisie, Muchomorki, Smerfy, Krasnoludki

Uczestniczące grupy: , , , ,

Witamy  wszystkie dzieci z grup: KRASNOLUDKI , SMERFY, MUCHOMORKI,   zapraszając  do wspólnego spędzenia czasu.

 Propozycje zabaw i ćwiczeń do realizacji w tym tygodniu  22.06 – 26.06.2020
                            

         Temat tygodnia: „NIECH ŻYJĄ WAKACJE !”

                                           

  Przypominamy o darmowych animacjach (poniedziałek) online dla dzieci:

                           Zabawy rytmiczne BABY DANCE  g.10.30

https://majka.tv/onair/

 

 

Pełna lekcja do pobrania:

ZDALNE NAUCZANIE-DZIECI MŁODSZE

 

Pliki w formacie: *.pdf

Aby pobrać plik kliknij na link Prawym przyciskiem myszy a następnie „Zapisz element docelowy jako

Więcej...

Komunikat Rady Radziców

ZE ŚRODKÓW RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 ODBYŁY SIĘ TAKIE WYDARZENIA JAK:

 

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA (atrakcje i upominki)

KONCERTY PRO MUSICA

DZIEŃ CHŁOPAKA (upominki)

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA (wizyta Misia, atrakcje i upominki)

WARSZTATY O WODZIE

MIKOŁAJKI (wizyta Mikołaja i efów oraz prezenty na grupę)

PRZEDSTAWIENIE PT. OPOWIEŚĆ CHOINKOWA (przedstawienie zakończone wizytą Mikołaja oraz paczki świąteczne dla dzieci)

NAGRODY W KONKURSACH

BAŚŃ O TOLERANCJI (wyjazd autokarowy do Galaxy na spektakl teatralny koszt autokarów oraz bilety wstępu)

WYJAZD DO PLECIUGI (wyjazd autokarowy do Pleciugi na przedstawienie „Karmelek” koszt autokarów oraz bilety wstępu)

DZIEŃ KOBIET (upominki)

WIZYTA ILUZJONISTY, upominki na balach oraz zakończenie roku dla grupy odchodzącej.

 

Niestety z uwagi na COVID-19 nie odbyły się zaplanowane wydarzenia planowane na okres kwiecień-maj-czerwiec takie jak: wycieczka do Folwarku Podkowa z okazji Dnia Dziecka, kino na zajączka, wizyta w Ekoporcie oraz dwa z czterech koncertów Pro Musica.

Szczegółowe rozliczenie każdej z grup znajduje się na tablicy Rady Rodziców.

Środki, które nie zostały wykorzystane zostały przekazane skarbnikom poszczególnych grup i będą przypisane na rok przyszły.

Osoby, które od przyszłego roku nie będą uczęszczały do naszego przedszkola proszone są o kontakt ze skarbnikami swoich grup w celu odbioru należnej kwoty.

Opłata za Fundusz Kulturowy również zostanie przypisana na poczet przyszłego roku szkolnego.

II rata wynosiła 100 zł za okres marzec-kwiecień-maj-czerwiec zostanie potrącone 12,50 zł. za zajęcia marcowe,

reszta zostanie przypisana na przyszły rok szkolny.

Osoby, które nie będą w przyszłym roku uczęszczały do naszego przedszkola mogą odebrać należną kwotę u prowadzącej zajęcia (numer telefonu 513 044 986)

 

GRUPA KANGURKI  (grupa odchodząca) zwrot za Fundusz Kulturowy dla dzieci, które odchodzą z przedszkola do odbioru u wychowawcy grupy.

 

 

 

DZIĘKUJEMY I ŻYCZYMY ZDROWIA – RADA RODZICÓW

Więcej...
Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie – Kangurki, Odkrywcy, Muchomorki

Uczestniczące grupy: , , ,

ZDALNE NAUCZANIE
W tym tygodniu zapraszamy: MUCHOMORKI, ODKRYWCY, KANGURKI do wspólnego spędzenia czasu przy temacie:

„WITAMY LATO !”

Dzieci z grupy KANGURKI ten temat będą poznawały

 

 

 

Pełna lekcja do pobrania:

ZDALNE 15.06-19.06

 

 

 

Pliki w formacie: *.pdf

Aby pobrać plik kliknij na link Prawym przyciskiem myszy a następnie „Zapisz element docelowy jako

Więcej...
Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie – Gumisie, Muchomorki, Smerfy, Krasnoludki

Uczestniczące grupy: , , , ,

ZDALNE NAUCZANIE
Witamy wszystkich przedszkolaków z grup: KRASNOLUDKI , SMERFY, MUCHOMORKI, zapraszając w tym tygodniu do wspólnego spędzenia czasu. Propozycje zabaw i ćwiczeń do realizacji w tym tygodniu 15.06 – 19.06.020

Temat tygodnia: WITAMY LATO!

 

 

Pełna lekcja do pobrania:

ZDALNE NAUCZANIE-DZIECI MŁODSZE

 

Pliki w formacie: *.pdf

Aby pobrać plik kliknij na link Prawym przyciskiem myszy a następnie „Zapisz element docelowy jako

Więcej...

Religia dla Przedszkolaków

Uczestniczące grupy:
Kochane dzieci, jutro przeżywać będziemy uroczystość: Bożego Ciała, która jest uczczeniem Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Boże Ciało przypada zawsze w czwartek! (po Uroczystości Trójcy Świętej, czyli dokładnie 60 dni po Wielkanocy). Najwcześniej święto wypaść może 21 maja, najpóźniej 24 czerwca. W tym roku wypada ono 11 czerwca, z racji epidemii nie będzie tak uroczyste jak zawsze: procesje w wielu miastach i wsiach nie odbędą się, albo będą tylko wokół kościoła. Proszę obejrzyjcie krótki filmik mówiący o tej uroczystości: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=sBAvzHfxB_w&feature=emb_logo

Tradycja przystrajania domów i okien już nie jest taka żywa jak kiedyś, choć w niektórych miejscach trwa nieprzerwanie od 200 lat. Zobaczcie te przepiękne dywany kwiatowe, które tworzone są przez całe rodziny.

 
Radosnego świętowania! Z Bogiem s. Ewa
Więcej...
Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie – Kangurki, Odkrywcy, Muchomorki

Uczestniczące grupy: , , ,

ZDALNE NAUCZANIE

w dniach 08.06 – 12.06.2020r.

Witamy przedszkolaków z grup: MUCHOMORKI, ODKRYWCY, KANGURKI  zapraszając w tym tygodniu  do wspólnego spędzenia czasu przy temacie:

„CZYM PODRÓŻUJEMY?”

Przypominamy o darmowych animacjach (poniedziałek) online dla dzieci:

Zabawy rytmiczne BABY DANCE  g.10.30

https://majka.tv/onair/

 

 

Pełna lekcja do pobrania: ZDALNE 08.06-12.06

ZDALNE NAUCZANIE-DZIECI MŁODSZE

 

 

 

 

 

Pliki w formacie: *.doc

Aby otworzyć plik potrzebny jest program Microsoft Word lub inny alternatywny np. OpenOffice Writer

Aby pobrać plik kliknij na link Prawym przyciskiem myszy a następnie „Zapisz element docelowy jako

Więcej...
Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie – Gumisie, Muchomorki, Smerfy, Krasnoludki

Uczestniczące grupy: , , , ,

ZDALNE NAUCZANIE

w dniach 8.06.2020r. – 12.06.2020r.

          Temat tygodnia: „CZYM PODRÓŻUJEMY ?”

 

Witamy wszystkich  przedszkolaków z grup: KRASNOLUDKI , SMERFY, MUCHOMORKI,   zapraszając w tym tygodniu  do wspólnego spędzenia czasu

 

 -Piosenka „LOKOMOTYWA”

 – WIERSZ

 „Kto najszybszy? Kto najważniejszy?” M. Berowskiej

W pokoju na półce między zabawkami
Rozpycha się wielki samolot skrzydłami.
– Ja jestem najszybszy, ja latam po niebie!
Dlatego najwięcej miejsca chcę dla siebie!
Odezwał się z kąta mały samochodzik :
– O co jest ta sprzeczka ? Czy ci o to chodzi,
że latasz w powietrzu? My jeździmy drogą,
tam gdzie samoloty dolecieć nie mogą!
– Ja także dość szybko mknę z pasażerami-
powiedział autobus i mrugnął światłami,
a statek zatrąbił:- Co mi tam przestworza,
gdy ja oceany przemierzam i morza!
Pociąg użył gwizdka :- No cóż, jestem stary,
jeżdżę wolno, ale mam najwięcej pary.
Moich 5 wagonów rzędem grzecznie stoi.
Weźcie dobry przykład z tych wagonów moich.
 Wypowiedzi dzieci na temat wiersza:
– jakie pojazdy występowały w wierszu?
– o co sprzeczały się pojazdy?
– który pojazd jest najszybszy?
– jak poruszają się te pojazdy?

 

Pełna lekcja do pobrania:

ZDALNE NAUCZANIE-DZIECI MŁODSZE

 

Pliki w formacie: *.doc

Aby otworzyć plik potrzebny jest program Microsoft Word lub inny alternatywny np. OpenOffice Writer

Aby pobrać plik kliknij na link Prawym przyciskiem myszy a następnie „Zapisz element docelowy jako

Więcej...

Religia dla Przedszkolaków

Uczestniczące grupy:

Szczęść Boże. Kochane dzieci, w niedzielę przeżywaliśmy Uroczystość Zesłania Ducha Św. Kim jest Duch Św.? Będziecie się o Nim uczyć dokładniej w szkole, a teraz chociaż trochę zapoznajcie się z Osobą Ducha Św. Gorąco pozdrawiam s. Ewa

 

Prezentacja do pobrania:

Zesłanie Ducha Św.

Więcej...

DYŻUR WAKACYJNY 2020

DYŻUR WAKACYJNY 2020

Okres pracy przedszkola w trybie wakacyjnym będzie trwał od 29. 06.2020r do 28.08.2020r. W tym okresie w przedszkolu będą funkcjonowały grupy dyżurne zgodnie z zaleceniami GIS i MEN

Nabór wniosków na dyżur wakacyjny

3 – 9 czerwca 2020 – składanie wniosków drogą mailową na adres macierzystej placówki. Kolejność składania wniosków nie jest brana pod uwagę.

17 czerwca  2020 – powiadomienie rodziców o wynikach kwalifikacji drogą mailową

Wniosek: Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wakacje-1

Załączniki do wniosku: zaświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców

DROGI RODZICU:

 • do przedszkola będą przyjmowane wyłącznie dzieci z macierzystej placówki
 • zgodnie z rekomendacją MEN do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane są wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy muszą wrócić do pracy i nie mają możliwości zapewnienia dziecku innej opieki
 • obowiązkiem rodzica jest dostarczenie (w formie załącznika do wniosku) zaświadczenia o zatrudnieniu oraz przekazanie skanu wymaganych dokumentów do placówki drogą mailową.
 • oryginał wniosku wraz z zaświadczeniem rodzic dostarcza pierwszego dnia pobytu dziecka w placówce
 • rodzic ma obowiązek skutecznego poinformowania dyrektora o rezygnacji z przyznanego miejsca z 5 dniowym wyprzedzeniem
 • wnioski będą weryfikowane przez dyrektora placówki bez możliwości odwołania
 • pierwszeństwo podczas przyjęcia na dyżur wakacyjny będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, osób realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa
 • dziecko może korzystać z dyżuru wakacyjnego przez okres nie dłuższy niż 4 tygodnie
 • z wakacyjnej opieki będą mogły skorzystać wyłącznie dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 już uczęszczają do poszczególnych placówek
 • zainteresowani rodzice składają wniosek w sprawie opieki wakacyjnej drogą mailową w swoim macierzystym przedszkolu. Konieczne będzie również podanie w jakim terminie dziecko będzie przebywało w placówce z określeniem liczby godzin pobytu
 • w przypadku objęcia kwarantanną rodzica dziecka lub osoby wspólnie zamieszkującej, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym dyrektora przedszkola. Objęcie rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną uniemożliwia korzystanie dziecka z opieki w przedszkolu.

 

 

 

 

Więcej...
Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie – Kangurki, Odkrywcy, Muchomorki

Uczestniczące grupy: , , ,

ZDALNE NAUCZANIE

w dniach 01.06 – 05.06.2020r.

 

Witamy przedszkolaków z grup: MUCHOMORKI, ODKRYWCY, KANGURKI  zapraszając w tym tygodniu  do wspólnego spędzenia czasu przy temacie:

„DZIECI Z CAŁEGO ŚWIATA”

 

Lekcja do pobrania: ZDALNE 01.06-05.06

ZDALNE NAUCZANIE-DZIECI MŁODSZE

 

 

 

 

 

Pliki w formacie: *.doc

Aby otworzyć plik potrzebny jest program Microsoft Word lub inny alternatywny np. OpenOffice Writer

Aby pobrać plik kliknij na link Prawym przyciskiem myszy a następnie „Zapisz element docelowy jako

Więcej...
Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie – Gumisie, Muchomorki, Smerfy, Krasnoludki

Uczestniczące grupy: , , , ,

 ZDALNE NAUCZANIE

w dniach 1.06.2020r. – 5.06.2020r.

Temat tygodnia: „DZIECI Z CAŁEGO ŚWIATA”

 

Witamy wszystkich  przedszkolaków z grup: KRASNOLUDKI , SMERFY, GUMISIE, MUCHOMORKI,   zapraszając w tym tygodniu  do wspólnego spędzenia czasu.

 

Lekcja do pobrania:

ZDALNE NAUCZANIE-DZIECI MŁODSZE

 

Pliki w formacie: *.doc

Aby otworzyć plik potrzebny jest program Microsoft Word lub inny alternatywny np. OpenOffice Writer

Aby pobrać plik kliknij na link Prawym przyciskiem myszy a następnie „Zapisz element docelowy jako

Więcej...